ผู้ชายหูกางโหงวเฮ้ง ลักษณะของใบหู

หูเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะ รวมไปถึงโชคชะตาตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งลักษณะหูที่ดีนั้น หูที่ใหญ่และยาว ค่อนข้างมีเนื้อ  ใบหูที่อ่อนนิ่มเกินไปฟังเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย  คนที่มีใบหูแข็งนั้น มีลักษณะที่ดีเพราะมีจุดยืนเป็นตัวเองที่ชัดเจน ผู้ชายหูกางโหงวเฮ้ง ถือเป็นสิ่งที่ มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพื่อต้องการ ลักษณะของผู้ชายที่มีคุณสมบัติที่ดี สามารถบ่งบอกข้อดีข้อเสียได้อย่างมากมาย จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีผู้คนให้ความชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ลักษณะโหงวเฮ้งใบหู

 1. หูกางฉลาด ติ่งหูมีขนาดใหญ่ และเนื้อหนา จัดว่าเป็นคนมีความสามารถ ในการปกครอง ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้สามีที่ดีสามารถเลี้ยงลูกดูเราได้ โดยไม่ต้องตรากตรำลำบาก
 2. ใบหูเล็ก ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูง แต่ไม่สามารถเก็บความลับเอาไว้ได้ ชอบที่จะแสดงออก ให้เห็นถึงความคิดเห็นของตัวเอง
 3. ใบหูชั้นที่ 2 โปนออกมา มีลักษณะนิสัยหยิ่ง ทระนง กล้าแสดงออก ในลักษณะการต่อต้าน เป็นคนไม่ยอมคน

4..  ใบหูแนบกับใบหน้า เป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยมือเปล่า มีความมานะอุตสาหะและมีจิตใจที่แน่วแน่ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า

 1. ใบหูไม่มีติ่ง เป็นคนทำงานด้วยอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่
 2. ใบหูใหญ่เป็นคนเก็บความลับได้ดีมาก มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจ จากคนรอบข้าง มีความระมัดระวังตัวมากจนเกินไป ไม่กล้าในสิ่งที่สมควรจะเสี่ยง
 3. ในหูมีขนขึ้นในรูหู เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หัวใจและปอดทำงานได้มี มีการทำงานอย่างสม่ำเสมอและ มีลางสังหรณ์ที่ดีเป็นอย่างมาก
 4. ใบหูกางเป็นคนที่ได้รับโอกาสสนับสนุนจากบุคคลที่สูงอายุ เจ้านาย มีโอกาสในการสร้างฐานะได้ดี จำเป็นต้องอาศัยบารมีของพ่อแม่ จึงจะสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจแก้หูกาง

การศัลยกรรมแก้หูกางนั้น ผู้ที่เข้ารับการรักษา ต้องเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตเต็มที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 8 ขวบขึ้นไป  ก็ควรเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ  เพราะอาจทำให้ลักษณะรูปร่างของใบหู  ของคุณ มีความรุนแรงจากเดิมได้  อาจทำให้คุณต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขใหม่ก็เป็นได้  สถานบริการที่รักษาที่มีชื่อเสียง เจ้าหน้าที่ให้การบริการอย่างครบถ้วน สถานที่มีความสะอาด และเครื่องมือเครื่องใช้มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก

อ่านคนจากลักษณะของใบหู

 1. ผู้ที่มีใบหูสองข้างเสมอกันแต่เข้ากับรูปหน้า เป็นคนที่มีสกุลสูงศักดิ์ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีฐานะความเป็นอยู่ดี สุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีอายุยืนอีกด้วย
 2. ผู้ที่มีใบหูอยู่ในระดับคิ้วหรือตา เป็นคนที่มีวาสนาดีและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง พอประมาณ
 3. ใบหูที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวหรือหางตา เป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่ง จะได้เป็นเจ้าคนนายคน ในการปกครองบ้านเมือง
 4. ผู้ที่มีหูแดงช่องหูลึกกว้าง เป็นคนที่มีอายุยืนมีสติปัญญามีชื่อเสียงที่ดีมาก
 5. ผู้ที่หูแหลมหูเล็กหนังบาง เป็นคนอาภัพ ลำบาก เห็นใจ ไร้ที่พึ่ง มีอายุสั้น
 6. ผู้ที่หูทั้งสองข้างใหญ่และเล็กไม่เท่ากัน เป็นผู้มีสติปัญญาดี แต่มาหวงความรู้ และชอบเก็บตัว
 7. ผู้ที่มีหูยาวใบหูกว้าง เป็นคนที่มีชื่อเสียง เกียรติยศ มีผู้คนนับหน้าถือตาและมีความสามารถสูง
 8. ผู้ที่หูหนาหูใหญ่หูยาน เป็นผู้มีอำนาจวาสนา มีอายุยืน
 9. ผู้ที่หูสูงกว่าคิ้ว เป็นคนที่มีบุญวาสนาและอายุยืน
 10. ผู้ที่หูกลมมีขนในหู เป็นคนที่มีอายุยืน มีญาติสนิทมิตรสหายมาก และทรัพย์สินเงินทองมากมาย
 11. ผู้ที่หูแหลมทั้งบนและล่าง เป็นคนสกุลต่ำ มีจิตใจชั่วร้ายชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น
 12. ผู้ที่มีใบหูเหมือนหูหนู เป็นคนอาภัพอายุสั้น ประสบปัญหาแต่ความทุกข์ยากในชีวิต
 13. ผู้ที่มีใบหูแข็งกระด้าง เป็นคนหัวดื้อเอาแต่ใจตนเอง เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังคำใคร มีแต่คนรังเกียจ
 14. ผู้ที่มีใบหูอ่อนนิ่มขาวสะอาด เป็นคนว่านอนสอนง่าย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก จึงทำให้ผู้คนทั่วไปรักใคร่